لیزر کردن موهای زائد

لیزر موهای زائد با استفاده از دستگاه های الکساندرایت،دایود و اندیاگ