بهترین روش برای زاویه سازی صورت بدون جراحی (ژل بهتر است یا چربی)

اگر به دنبال روشی با هزینه، عوارض و ماندگاری کمتر هستید زاویه سازی ژل و اگر به دنبال ماندگاری بیشتر با هزینه بالاتر هستید؛ تزریق چربی مناسب است.