نواحی تزریق در بوتاکس صورت کدام قسمت ها هستند؟

 به طور خلاصه محبوب ترین مناطق تزریق بوتاکس صورت در زیر آماده است: مناطق بالا تزریق بوتاکس صورت: