نواحی تزریق در بوتاکس صورت کدام قسمت ها هستند؟

 به طور خلاصه محبوب ترین مناطق تزریق بوتاکس صورت در زیر آماده است: مناطق بالا تزریق بوتاکس صورت: تزریق بوتاکس درخطوط اخم (بین ابرو) تزریق بوتاکس درخطوط پیشانی تزریق بوتاکس در بالای بینی (خطوط بانی)