تزریق ژل به باسن ( روش های بزرگ کردن باسن بدون جراحی)

تزریق ژل باسن یا عمل بزرگ کردن باسن بدون جراحی، روشی برای فرم دهی و اصلاح اندازه باسن به واسطه تزریق فیلر یا چربی با ماندگاری حداقل ۱۸ ماه است.