تزریق چربی زیر چشم – (مراحل، کاربردها، هزینه، مزایا)

تزریق چربی زیر چشم؛ فرآیند انتقال چربی به ناحیه زیر چشم برای رفع گودی، حلقه های تیره و زیبا سازی زیر چشم است. برداشت چربی جهت تزریق زیر چشم؛ معمولا از قسمت های مختلف بدن بیمار مانند؛ چربی شکم، پهلو یا ران انجام می شود.