تزریق ژل لب و رعایت نکات مهم قبل یا بعد از تزریق چربی لب

برای جلوگیری از بروز عوارض و مشکلات احتمالی بعد از تزریق ژل لب و همین طور به دست آوردن نتیجه دلخواه بهتر است نکاتی را رعایت کنید. این نکات عبادتند از : اول : از معتبر بودن کلینیک و با تجربه و با مهارت بودن پزشک خود اطمینان حاصل کنید. این دو مسئله اهمیت بالا […]