تزریق ژل لب چیست؟ (۹ مدل تزریق فیلر لب)

تزریق ژل لب یکی از رایج ترین روش های فرم دهی لب با افزایش حجم آن از طریق تزریق فیلر یا ژل، در جهت زیباتر کردن فرم لب هاست.