تزریق ژل لب روسی چیست؟ (عکس + فیلم تزریق لب روسی)

در تزریق ژل لب روسی با برجسته نموندن و تیز کردن خطوط لب، کمان های لب با ظرافتی خاصی برجسته شده و منجر به زیبایی طبیعی لب می شود.