تزریق گونه امادگی لازم قبل از تزریق ژل گونه- قسمت دوم

آماده شدن برای تزریق گونه آماده سازی مناسب قبل از تزریق گونه در به حداقل رساندن بهبودی و افزایش ایمنی تزریق مهم است. قبل از قرار ملاقات ، کنار گذاشتن برخی مکمل ها و داروها و همچنین به حداقل رساندن مصرف برخی از مواد غذایی حاوی امگا ۳ و امگا ۶ بسیار مهم است. به […]