تقویت گونه با تزریق ژل گونه و بهبود حجم گونه

تقویت گونه با 2 میلی تزریق ژل گونه تقویت گونه برای بهبود ظاهر گونه هایی که فرو رفته یا توخالی شده اند که با افزایش سن شروع به آویزان شدن وشل شدن دارند ، انجام می شود. این درمان همچنین می تواند استخوان گونه را برجسته کند. تقویت گونه با استفاده از تزریق ژل گونه […]

تزریق ژل گونه تزریقاتی هستند که برای افزایش حجم اطراف و بالای ناحیه استخوان گونه انجام می شوند. تزریق گونه می تواند برای ترمیم صورت جوان تر یا ایجاد توهم ساختار استخوانی و ایجاد صورت منحنی انجام شود. به گفته دکتر الکساندرا اسنودگراس ، متخصص پوست و مو تزریق گونه ها تزریق لب جدید است […]

تزریق ژل گونه  و داشتن گونه های برجسته در دوران  میان سالی و پیری یکی از نشانه های جوانی است. اما ، متأسفانه ، به طور طبیعی  در اثر افزایش سن گونه ها افتاده تر می شوند. هنگامی که روند پیری شروع می شود ، می تواند در بسیاری از افراد از حجم گونه ها […]