درمان خطوط لبخند |روش های طبیعی و مصنوعی رفع خط لبخند

درمان خطوط لبخند: خطوط خنده چین و چروک صورت است که در گوشه های خارجی دهان و چشم ظاهر می شود. خطوط وقتی بیشتر می شوند که شخص لبخند بزند یا بخندد ، جایی که این اسم از آنجا می آید. خطوط خنده معمولاً در اثر تکرار حرکات صورت ، از جمله اخم ، لبخند […]