تزریق ژل گونه| ۷دلیل انتخاب تزریق ژل گونه جهت برجسته سازی گونه

تزریق ژل گونه  و داشتن گونه های برجسته در دوران  میان سالی و پیری یکی از نشانه های جوانی است. اما ، متأسفانه ، به طور طبیعی  در اثر افزایش سن گونه ها افتاده تر می شوند. هنگامی که روند پیری شروع می شود ، می تواند در بسیاری از افراد از حجم گونه ها […]