رفع خطوط خنده | ۶ درمان موثر برای خطوط لبخند و خطوط خنده

رفع خطوط خنده و خطوط لبخند “خطوط لبخند” و “خطوط خنده” اصطلاحاتی غیر است که برای توصیف “چین خوردگی های بینی” از نظر فنی و همچنین پای کلاغ و چین و چروک های کوچک دیگری که هنگام لبخند و خندیدن در اطراف چشم ما ظاهر می شود ، به کار می رود. این چین و […]