۷ جایگزین بوتاکس در رفع چین و چروک صورت (در دو دقیقه)

تزریق بوتاکس در رفع چین چروک صورت روش هایی برای جایگزین بوتاکس مانند کرم ها، سرم ها، درمان های موضعی و درمان های طبیعی زیادی در بازار جهت رفع چین و چروک صورت وجود دارند. از گزینه های سنتی تا تزریق بوتاکس در رفع چین و چروک صورت و روش هایی برای جایگزین بوتاکس در […]

رفع خط لبخند :خطوط لبخند ، که گاه به آنها خط خنده گفته می شود ، انواع چروک هایی هستند که در حالت اول در اطراف طرف دهان شما ایجاد می شود. و در حالت دوم بعضی اوقات خطوط لبخند نیز می تواند در اطراف چشم شما ایجاد شود. وقتی لبخند می زنید ، آنها […]

سفت کردن پوست :پیری به معنای تغییر در بدن شما ، به خصوص ظاهر صورت و پوست شما است.برای جلوگیری از پیر شدن پوست در مورد چین و چروک ، لکه های سنی و شل شدن پوست روش پزشکی و غیر پزشکی وجود دارد. هیچ کس نمی تواند زمان را به عقب برگرداند ، اما […]

رفع چین و چروک های چشم دقه دقه بسیاری از افراد است. پوست اطراف چشم ما نازک است و مانند بقیه صورت ما روغن تولید نمی کند، بنابراین به ویژه خشک بودن پوست ، در ایجاد خطوط ریز و چین و چروک مورد مهمی است. این چین و چروک های چشم می توانند مهمترین ویژگی […]