نوشته‌ها

تزریق ژل لب

تزریق ژل در زاویه سازی صورت

زوایه سازی صورت با تزریق ژل در فک و صورت یکی از فاکتور های مهم هت زیبایی صورت است معمولا مراجعه کنندگان  که بیشتر خانم ها را شامل می شود در حوزه زیبایی از عدم تقارن اجزای صورت و عدم تعادل و توازن این اجزا با هم شکایت دارند . ممکن است به دلیل افزایش سن و از دست دادن حجم چربی در صورت این تعادل به هم بخورد و زیبایی صورت شود دیگر مثل ایام جوانی جذاب نباشد.

زوایه سازی صورت
ادامه مطلب …