زیبا سازی گونه | آیا می توان گونه های پر را خالی و زیبا کرد؟

زیبا سازی گونه: بسیاری از افراد گونه های توخالی را دوست دارند زیرا از نظر آنها جذاب به نظر می رسند. گونه های توخالی به ظاهر فرو رفته از داشتن چربی کم در ناحیه بین استخوان گونه و استخوان فک اشاره دارد. شکل گونه های شما تا حد زیادی توسط ساختار استخوان و میزان چربی […]