آیا جراحی کاهش حجم لب یا عمل جراحی لب راهی مطمئن برای کاهش حجم لب است؟

  جراحی کاهش حجم لب روشی که معمولاً برای کاهش حجم لب انجام می شود وکمتر در مورد جراحی کاهش حجم لب انجام شده است- عمل جراحی لب برای کاهش حجم لب هم انجام می شود. اگرچه آنقدر رایج نیست ، اگر می خواهید لب های کوچک تری داشته باشید ، جراحی کاهش لب مفید […]