عوارض بوتاکس صورت چیست؟ (راهکار رفع عوارض بوتاکس)

درمان ‌ها، کرم‌ های معجزه‌ آسا و روش ‌های جراحی به وفور نشانه‌ های پیری را در بدن به تأخیر می ‌اندازند یا پنهان می‌ کنند.در واقع، بوتاکس این مزیت را دارد که با تزریق های ساده خطوط و چین و چروک ها را کاهش می دهد. این روش نسبت به جراحی کمتر تهاجمی است و اثربخشی خود را ثابت کرده است؛ اما بدون خطر عوارض بوتاکس صورت نیست .