عوارض فیلر زیر چشم | ۱۰ عارضه شایع + راهکار

عوارض فیلر زیر چشم معمولا به صورت تورم، کبودی، درد و قرمزی بروز پیدا می کند. این عوارض کاملا شایع و طبیعی هستند و پس از چند ساعت رفع می شوند.