اصلاح بینی با فیلر | هزینه فیلر بینی سال ۱۴۰۱

اصلاح بینی با فیلر چیست ؟ قیمت فیلر بینی در سال ۱۴۰۱ از مبلغ ۲ میلیون پانصد تومان تا ۵ میلیون تومان می باشد که جنس و مارک فیلر بینی و نوع آن در قیمت نهایی تاثیرگذار است.ممکن است شما در مورد اصلاح بینی بدون جراحی یا اصلاح بینی با فیلر شنیده باشید که با […]