قیمت بوتاکس صورت ( پیشانی ، خط اخم و خنده )

تزریق بوتاکس تزریق بوتاکس یکی از روش جوانسازی پوست بدون نیاز به عمل جراحی است که دارای نتایج زود بازده و بدون درد و زمان لازم برای تزمیم پوست نسبت به عمل جراحی است.مکانیزم عمل کننده بوتاکس به این صورت است که زمانی که به ناحیه مورد نظر تزریق می شود موجب توقف سلول های عصبی […]