لیزر درمانی سرد | آیا درمان با لیزر سرد برای شما مناسب است؟

لیزر درمانی سرد ، لیزر درمانی با شدت کم است که در هنگام استفاده از نور کم ، باعث بهبودی می شود.به این روش لیزر درمانی سرد می گویند زیرا میزان کم نور برای گرم کردن بافت بدن شما کافی نیست. سطح نور در مقایسه با سایر اشکال لیزر درمانی ، مانند مواردی که برای […]