می خواهم صورتم بدون مو باشد! ایا لیزر موهای زائد صورت مناسب است؟

در این مقاله قصد درایم به لیزر موهای زائد صورت بپردازیم و به همه سوال هایی که امکان دارد برای شما پیش آید پاسخ دهیم. در مقاله قبلی در مورد لیزر موهای زائد و فواید و عوارض و نحوه انجام آن صحبت کردیم.