هزینه لیفت ابرو سال ۱۴۰۲ – انواع نخ لیفت ابرو با قیمت

هزینه لیفت ابرو ۱۴۰۲ در تهران بر اساس نخ استفاده شده مشخص می شود و قیمت لیفت ابرو از ۹۵۰٫۰۰۰ تومان تا ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد.