هزینه لیفت ابرو سال 1403 – انواع نخ لیفت ابرو با قیمت

هزینه لیفت ابرو 1402 در تهران بر اساس نخ استفاده شده مشخص می شود و قیمت لیفت ابرو از 950.000 تومان تا 1.500.000 تومان می باشد.