زمان تاثیر بوتاکس و ماندگاری تزریق بوتاکس چقد طول می کشد.

 زمان تاثیر بوتاکس و ماندگاری تزریق بوتاکس زمان تاثیر بوتاکس و ماندگاری تزریق بوتاکس به مواردی متفاوتی بستگی دارد. از آنجا که از بوتاکس برای متوقف کردن متوقف عضلات صورت استفاده می شود، از  بوتاکس رفع چروک پیشانی متوسط تا شدید ،  بوتاکس دور چشم (پای کلاغ) و  بوتاکس خط اخم استفاده می شود و […]