ماندگاری فیلر زیر چشم چقدر است؟ (۶ راه افزایش ماندگاری)

ماندگاری فیلر زیر چشم از ۶ ماه تا ۲ سال است. اگر چه این راه حل موقتی است، اما می توان از طریق حفظ هیدراتاسیون بدن، حفاظت پوست در برابر نور خورشید، حفظ رژیم غذایی مناسب و … میزان ماندگاری آن را افزایش داد.