مزوتراپی پوست سر و مو و عوارض واثرات این روش

مزوتراپی پوست سرمزوتراپی نوعی روش درمانی برای بیماری های مختلف پوستی است که شامل تزریق مقادیر کمی از مواد معالجه به طور مستقیم در مناطق مورد نظر است. مزوتراپی امکان تغییر یا جلوگیری از بسیاری از تغییرات نامطلوب را فراهم می کند. مزوتراپی شامل تزریق سطحی پوست سر با موادی است که رشد مو را […]