آیا لیزر موهای زائد یا لیزر بدن مفید است?

بررسی اجمالی جوانب لیزر موهای زائد یا لیزر بدن لیزر موهای زائد یک روش پزشکی است که از یک پرتوی متمرکز از نور (الکس) برای از بین بردن موهای ناخواسته استفاده می کند. هنگام لیزر موهای زائد یا لیرز بدن ، لیزر نوری را منتشر می کند که توسط رنگدانه (ملانین) در مو جذب می […]