میکروبلیدینگ ابرو چیست؟ آیا می تواند با برای ابرو مناسب است؟

میکروبلیدینگ ابرو نوعی خال کوبی آرایشی است که ابروهای شما را پر می کند. هدف این است که ابروهای شما پر و ضخیم تر به نظر برسد. این روش همچنین به عناوین زیر شناخته می شود: زیبا سازی ۳ بعدی ابرو آرایش نیمه دائمی در طی یک جلسه میکروبلیدینگ ابرو، یک تکنسین از ابزاری ویژه […]