رفع اسکار آکنه | انواع تکنیک های رفع جای زخم آکنه که باید بدانیم

رفع اسکار آکنه زمانی مهم می شود که جای زخم آکنه روی صورت ناخوشایند به نظر برسد و زیبایی صورت را تحت تاثیر قرار دهد ، در این زمان  به فکر رفع اسکار آکنه و انواع تکنیک های رفع جای رخم آکنه راحل اساسی است تا  تا به کاهش ظاهر آنها کمک کند. اگر جای […]