تزریق بوتاکس

قیمت بوتاکس صورت | هزینه بوتاکس صورت در بهار سال 1403 تهران | میرداماد

هزینه بوتاکس صورت به عوامل متفاوتی همچون ناحیه مورد نظر، مقدار بوتاکس مورد استفاده و همچنین دستمزد پزشک بستگی دارد و هزینه آن را نمی توان به طور قطعی قبل از مشاوره، تعیین نمود.

قیمت بوتاکس صورت | هزینه بوتاکس صورت در بهار سال 1403 تهران | میرداماد بیشتر بخوانید »