هزینه لیفت پلک در سال ۱۴۰۰ ( جراحی پلک )

ارتباطات غیر کلامی خود و زمانی که می خواهند احساسات خود را بیان کنند از چشمان خود کمک می گیرند. به همین علت چشم در بروز احساسات و ارتباط غیر کلامی نقش بسیار مهمی را اجرا می کند.  به راحتی با حالات مختلف چشم می توان حالت های روحی و درونی مثل غم و غصه، […]