هزینه زاویه سازی صورت 1403 – زاویه فک (قیمت ویژه)

هزینه زاویه سازی صورت در سال 1402 با توجه به نوع مواد مصرفی متفاوت است و حدودا از قیمت 1.500.000 میلیون تا 12.000.000 میلیون تومان برای هر سی سی ژل یا چربی می باشد که قیمت نهایی زاویه سازی صورت بر اساس نوع و میزان ژل متفاوت است.