هزینه فیلر بینی سال ۱۴۰۲ تهران چقدر است ؟ | عکس قبل و بعد

هزینه فیلر بینی ۱۴۰۲ هزینه فیلر بینی ۱۴۰۲ متناسب با میزان تزریق و برند آن متفاوت است. به عنوان مثال هزینه فیلر بینی ۱۰۴۲ در تهران برای برند روفیل کره ای هر سی سی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ و برای فیلر بینی آیدیا ایتالیا ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان است. ارزان ترین قیمت فیلر بینی نیز برای زیشل کره ای با […]