لیزر موهای زائد در مقابل الکترولیزررکدام یک بهتر است؟

لیزر موهای زائد و الکترولیزرر دو نوع محبوب از بین بردن بلند مدت مو هستند. هر دو با هدف قرار دادن فولیکول های مو واقع در زیر سطح پوست کار می کنند. به گفته انجمن جراحی پوستی آمریکا ، محبوبیت لیزر موهای زائد با افزایش نزدیک به ۳۰ درصد نسبت به سال  ۲۰۱۳و روش  الکترولیزر […]