هزینه لیفت صورت با نخ (قیمت بهترین مارک نخ لیفت + فیلم)

قیمت و هزینه لیفت صورت با نخ ۱۴۰۲ از ۴۰۰ هزار تومان برای نخ لیفت جوانساز تا ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان برای قیمت بهترین نخ لیفت صورت مولدینگ می باشد.