Hyaluronic-Acid-Fillers-H

مقایسه ژل تزریق ژوویدرم و ژل تزریق رستیلن: کدام یک بهتر بهتر است؟

خلاصه کلی ژل تزریق ژوویدرم و ژل تزریق رستیلن دو نوع ژل تریق  هستند که برای درمان چین و چروک مورد استفاده قرار می گیرند. هر دو ژل تزریق از ژل اسید هیالورونیک ساخته شده و برای تزریق در پوست استفاده می شود. هر دو محصول می توانند شامل لیدوکائین باشند که باعث کاهش درد […]

مقایسه ژل تزریق ژوویدرم و ژل تزریق رستیلن: کدام یک بهتر بهتر است؟ بیشتر بخوانید »