Blog

کول اسکالپتینگ

کول اسکالپتینگ دردناک است؟ عوارض جانبی کول اسکالپتینگ و نکات مراقبتی

کول اسکالپتینگ یک روش تایید شده توسط FDA است که شامل کرایولیپولیز یا "انجماد" سلول های چربی است که با تمرینات سنتی و عادات غذایی رفع نمی شوند. همچنین بعضی اوقات در درمان لیپوماس مورد استفاده قرار می گیرد. از نظر فنی ، این روش غیرتهاجمی است ،…
عوارض اسکالپتینگ

عوارض اسکالپتینگ | ایا کاهش چربی با کول اسکالپتینگ امکان پذیر است؟

عوارض اسکالپتینگ : اسکالپتینگ (کریولیپولیز) نیز نامیده می شود ، یک روش پزشکی است که به خلاص شدن از شر سلول های اضافی چربی در زیر پوست شما کمک می کند. اگرچه مزایای مختلفی برای اسکالپتینگ وجود دارد ، اما اگر در نظر دارید ازاین روش استفاده کنید ، …
کول اسکالپتینگ چانه

کول اسکالپتینگ چانه و انچه که از آن انتظار دارید؟

 کول اسکالپتینگ چانه یک روش خنک کننده بدون جراحی است که برای کاهش چربی در مناطق هدفمند استفاده می شود.این روش مبتنی بر علم کرایولیپولیز است. کرایولیپولیز برای انجماد و از بین بردن سلولهای چربی از سرما استفاده می کند.این روش برای رسیدگی به نواحی …
Cool-Sculpting

کرایولیپولیز در چربی سوزی و عوارض کول اسکالپتینگ یا کرایولیپولیز

کرایولیپولیز در چربی سوزی ، یک روش پزشکی است که به کاهش سلول های اضافی چربی در زیر پوست شما کمک می کند. اگرچه مزایای مختلفی برای کول اسکالپتینگ وجود دارد ، اگر در نظر دارید از  کرایولیپولیز در چربی سوزی سوزی استفاده کنید ، باید از عوارض کول اسکالپتینگ یا کر…